Doradca zawodowy - mgr Agnieszka Kucmierz

Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i właściwej drogi kształcenia  ponadgimnazjalnego  jest jednym z celów wychowawczych w gimnazjum. Praca doradcy zawodowego ma charakter planowych działań obejmujących indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami, nauczycielami.

Do najważniejszych celów należy:

  • poznanie siebie i swojego temperamentu,poznanie  mocnych i słabych stron charakteru,

  • przygotowanie młodzieży do podejmowania dalszych decyzji życiowych i zawodowych,

  • pomoc i wsparcie w tworzeniu przyszłej drogi kariery zawodowej, w szczególności drogi kariery edukacyjnej (na poziomie gimnazjum),

  • wpływanie na postawy młodzieży wobec rynku pracy,

  • wspieranie rodziców w podejmowaniu przez nich działań doradczych na rzecz młodzieży.

Szczególną uwagę doradca zawodowy poświęca rozmowom z trzecioklasistami nt. świadomego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej pod kątem wymogów rekrutacyjnych.

Zbadaj swoje predyspozycje zawodowe - Gra Tajemnice Aeropolis (do pobrania)