Uczniowie

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Od roku szkolnego 2011/2012 Zespół Szkół w Zabawie ma 2 samorządy uczniowskie. SU Szkoły Podstawowej i SU Gimnazjum.

Nasze motto:

"Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to, aby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem uczą się, działają...
Żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał...
Żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się, pilnował porządku i praworządności..."

Janusz Korczak

Cele jakie przyświecają pracy tych organizacji to:

- kształtowanie właściwych postaw społecznych

- propagowanie bezinteresownej pomocy

- budzenie zainteresowań historią rodzinnych stron

- rozwijanie samorządności i aktywności uczniów.

Samorząd jest organizatorem lub współorganizatorem różnych imprez szkolnych, konkursów i akcji charytatywnych. Uczniowie mają wiele ciekawych pomysłów, dzięki którym życie szkolne jest urozmaicone.

ZARZĄD SU SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Przewodnicząca: Natalia Chlupka
Zastępca:  Gabriela Oleksiak
Sekretarz: Martyna Małocha

Członkowie: DEwa Korzec, Wiktoria Nowak, Magdalena Małek

Opiekun SU:        p. Agnieszka Pabian

ZARZĄD SU GIMNAZJUM

Przewodnicząca: Iwona Patulska
Zastępca: Monika Łazarz
Skarbnik: Bartłomiej Nowak

Sekretarz: Mateusz Nowak

Opiekun SU:        p. Małgorzata Drygaś


Dyplom dla Zespołu Szkół w Zabawie za wkład i zaangażowanie w akcję "Góra Grosza".