Witamy na stronie Zespołu Szkół w Zabawie

Szkoła w Zabawie jest szkołą z tradycją, gdyż jej początki sięgają 1879r. Dzień 1 IX 1997 r. był ważnym wydarzeniem w historii placówki, gdyż wtedy to rozpoczęła pracę w nowym budynku wzniesionym przy finansowym wsparciu Fundacji Polsko - Niemieckie Pojednanie, ze środków Republiki Federalnej Niemiec. Drugie bardzo podniosłe wydarzenie szkoła podstawowa przeżywała 10 czerwca 2003r., kiedy dołączyła do Rodziny Szkół noszących  im. Papieża Jana Pawła II. W tym dniu także zastał poświęcony sztandar i tablica pamiątkowa. W 2000r. władze samorządowe gminy Radłów powołały nową jednostkę szkolną - gimnazjum, które stało się współgospodarzem budynku oświaty w Zabawie. Wielką uroczystością, zapisaną złotymi głoskami w historii gimnazjum, było 2 IV 2005 nadanie szkole imienia Jana Pawła II oraz przekazanie sztandaru. Od 1 września 2010 r. szkoła przyjęła nazwę Zespołu Szkół w Zabawie, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II i Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II. Do podstawówki uczęszczają głównie uczniowie z Zabawy. Dzieci uczą się w klasach I - VI oraz w oddziale przedszkolnym. W gimnazjum naukę pobiera młodzież z Zabawy i sąsiednich miejscowości: Zdrochca i Wał - Rudy. Nad sprawną działalnością Zespołu Szkół czuwa dyrektor W. Dzik.

Dane kontaktowe:

Zespół Szkół w Zabawie
Zabawa 6
33 - 133 Wał - Ruda

tel. (14) 622 60 81

e - mail: zszabawa@op.pl