Regulaminy konkursów organizowanych przez naszą szkołę:

1. Gra edukacyjna - "Terenowy omnibus"

2. Powiatowy konkurs promujący bezpieczeństwo w ruchu drogowym

3. V Międzygminny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych

4. Gminny konkurs o Janie Pawle II

5. Konkurs fotograficzno - czytelniczy