WITAMY!

<< <  Strona 78 z 78

24-02-2011

Przedstawiamy prezentację przygotowaną z okazji 10 - lecia pracy gimnazjum.

Otwórz

21-02-2011

W specjalnym wydaniu "Radła" ukazał się artykuł pani L. Bogdanowicz. Zachęcamy do przeczytania.

Artykuł

02-02-2011

22 grudnia 2010 r. zgromadziliśmy się w sali gimnastycznej na spotkaniu opłatkowym. Przebiegało ono w  bardzo miłej, braterskiej atmosferze, które również dopełniła świąteczna sceneria. Młodzież przygotowała  montaż słowno - muzyczny przeplatany kolędą i wierszem. Następnie zabrała głos  pani dyrektor Teresa Łoś składając uczniom, ich rodzicom, nauczycielom i pozostałym pracownikom szkoły serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne.

Galeria

02-02-2011

Końcem listopada 2010 r. S K C przystąpiło do ogólnopolskiej akcji świątecznej pomocy SZLACHETNA PACZKA. W ramach  tej akcji postanowiliśmy pomóc ubogiej, 6- osobowej rodzinie z okolic Gorlic, której dom został prawie całkowicie zalany podczas czerwcowej powodzi. W przygotowanie licznych paczek zaangażowali się uczniowie i  ich rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz inni darczyńcy.

Finał Szlachetnej Paczki miał miejsce w niedzielę 12 grudnia 2010 r. - w tym dniu przekazaliśmy przygotowane wcześniej paczki.

 


Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom!


30-01-2011

Dnia 30 listopada 2010 r. odbyło się spotkanie z ks. misjonarzem Stanisławem Wojdakiem obecnie ojcem duchownym Wyższego Seminarium Duchownego  w Tarnowie. Obejrzeliśmy film i wysłuchaliśmy wykładu na temat działalności misyjnej polskich misjonarzy w Kongo.

galeria

30-01-2011

Na początku przedstawiciele szkoły złożyli na ręce naszych drogich Nauczycieli kilka serdecznych słów, którymi pragnęli wyrazić wdzięczność braci szkolnej, za trud włożony w nasze wychowanie.

Następnie zaprosili grono pedagogiczne do udziału w teleturnieju "Kocham cię Uczniu". Nauczyciele zostali podzieleni na dwie drużyny: humanistów i ścisłowców. pierwsza konkurencja dotyczyła ortografii - nic więc dziwnego, że humaniści w tej kategorii zdobyli swoje pierwsze punkty. Wielki entuzjazm wzbudziła konkurencja polegająca na rozpoznaniu, który z uczniów widnieje na zdjęciu (oczywiście twarz była zakryta). W sporcie lepszymi okazali się ścisłowcy. Walka była zacięta, ale minimalną ilością punktów zwyciężyli humaniści. Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie świetnie się bawili.  Życzymy sobie więcej takich imprez.

30-01-2011

Sługa Sługa Boży Ojciec Święty Jan Paweł II, Patron naszych Szkół, mówił do młodzieży: “Ja jestem wśród was właśnie po to, ażeby mówić wam o Chrystusie, aby postawić wasze umysły, waszą wolę, wasze ideały wobec Jego osoby, Jego orędzia, Jego wymagań; by zachęcić was do przeżycia z zapałem i z zaangażowaniem lat młodości, w łączności z Nim i ze wzrokiem zwróconym ku przyszłej rzeczywistości, która będzie taka, jaką wy ukształtujecie i zbudujecie dzień po dniu, poczynając od chwili obecnej”. Boży Ojciec Święty Jan Paweł II, Patron naszych Szkół, mówił do młodzieży: “Ja jestem wśród was właśnie po to, ażeby mówić wam o Chrystusie, aby postawić wasze umysły, waszą wolę, wasze ideały wobec Jego osoby, Jego orędzia, Jego wymagań; by zachęcić was do przeżycia z zapałem i z zaangażowaniem lat młodości, w łączności z Nim i ze wzrokiem zwróconym ku przyszłej rzeczywistości, która będzie taka, jaką wy ukształtujecie i zbudujecie dzień po dniu, poczynając od chwili obecnej”.

6 października uczniowie klasy III gimnazjum i VI szkoły podstawowej, wraz z panem Januszem Klocem i ks. Marcinem Baranem, uczestniczyli w spotkaniu Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w Częstochowie.

30-01-2011

W dniu 30 września 2010 r. przyjęliśmy pierwszoklasistów do grona uczniów naszej szkoły. Pięknie zaprezentowali się uczniowie klasy I szkoły podstawowej oraz gimnazjaliści.

Życzymy Wam satysfakcji w zdobywaniu i poznawaniu tajników wiedzy. Aby czas, który jest przed Wami, był nie tylko wypełniony pracą, ale także radością i rozrywką.

Galeria

30-01-2011

Z dniem 1 września 2010r. dotychczasowa Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II oraz Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II kontynuuje swoją działalność w nowej strukturze organizacyjnej. Decyzją rady Miejskiej w Radłowie z dnia 26.05.2010 r. dokonano połączenia obu szkół w Zespół Szkół w Zabawie.

Wszystkim nauczycielom, pracownikom obsługi, rodzicom, uczniom i przyjaciołom szkoły życzymy, aby nadchodzący czas był okresem pomyślnej współpracy, wzajemnej życzliwości oraz licznych sukcesów we wszystkich działaniach.