Nauczyciele

Dyrektor szkoły: mgr Wioletta Dzik

 

Imię i nazwisko nauczyciela

nauczany przedmiot

1

mgr Wioletta Dzik

j.polski, zajęcia rewalidacyjne

2

mgr Katarzyna Baj

edukacja dla bezpieczeństwa

3

mgr Lucyna Bogdanowicz

matematyka, biblioteka

4

mgr Renata Broda

nauczanie wczesnoszkolne

5

mgr Łukasz Burgieł

muzyka, zajęcia artystyczne

6

mgr Jadwiga Cygan

zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

7

mgr Marek Czaja

język polski

8

mgr Małgorzata Drygaś

biologia, chemia, zajęcia rewalidacyjne

9

mgr Janusz Kloc

przyroda, świetlica

10

mgr Małgorzata Krupa-Wróbel

fizyka, technika

11

mgr Joanna Kucemba

edukacja przedszkolna

12

mgr Agnieszka Kucmierz

informatyka, świetlica, doradca zawodowy

13

mgr Kazimiera Machalska

geografia, wdż, świetlica

14

mgr Alicja Małocha

matematyka

15

ks. mgr Sebastian Sójka

religia

16

mgr Agnieszka Pabian

język polski, logopedia

17

mgr Agnieszka Pachowicz

język angielski, zajęcia rewalidacyjne

18

mgr Zofia Kopacz

nauczanie wczesnoszkolne

19

mgr Monika Pławecka

język angielski

20

mgr Edyta Dobosz

język niemiecki, nauczanie wczesnoszkolne, logopedia

21

ks. mgr Zbigniew Szostak

religia

22

mgr Tomasz Wałaszek

wychowanie fizyczne

23

mgr Maria Woźniak

historia, wos, sztuka

24

mgr Tadeusz Wróbel

wychowanie fizyczne, pedagog

 

Pracownicy niepedagogiczni: Agnieszka Baran, Czesława Kaczmarska, Bożena Kwaśniak, Bronisław Patulski, Alicja Woźny, Anna Prokop.

Publikacje nauczycieli:

8. Ortografia polska w regułach, czyli jak pisać bezbłędnie - opracowanie Agnieszka Pabian.

7. Wspomnienie o Janie Pawle II - prezentacja przygotowana na uroczystość związaną ze świętem Patrona - opracowanie A. Kucmierz.

6. Film - W hołdzie Janowi Pawłowi II - opracowanie A. Kucmierz

5. Scenariusz lekcji otwartej z matematyki - Liczba pi. Długośc okręgu. Opracowanie A. Małocha

4. Prezentacja. 10 - lecie pracy gimnazjum - opracowanie A.Kucmierz, A. Małocha, W.Dzik, E. Pacura, T. Wróbel.

3. Scenariusz happeningu i lekcji dotyczący stanu wojennego w Polsce "Egzamin z wolności". Opracowanie W. Dzik

2 Konspekt lekcji geografii - Zróżnicowanie państw swiata. Opracowanie K. Machalska

1. Scenariusz lekcji matematyki w jezyku angielskim. Opracowanie A. Małocha i B. Budzyńska